Στο Κέντρο Βιωματικής Μουσικής, Κίνησης και Λόγου – Μαρίζα Κωχ βασική μας επιδίωξη είναι να έρθουν τα παιδιά σε άμεση επαφή με τη μουσική, να την αγαπήσουν μέσω της βιωματικής μάθησης, και να βοηθηθούν από τις τεχνικές που διδάσκονται. Έτσι μπορούν να αναπτύξουν και να απελευθερώσουν τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση, που συχνά μας δίνει απρόσμενα δημιουργήματα!

Κεντρικός Στόχος και Όραμα του Κέντρου μας είναι να δημιουργήσουμε στα παιδιά την πεποίθηση ότι μπορούν να καταφεύγουν στη Μουσική σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε να παραμένει ανοιχτός ο Ορίζοντας προς την πραγματική χαρά και την ευχαρίστηση, που αναμφίβολα μεταφέρονται και στο άμεσο περιβάλλον τους.

Στον φιλόξενο χώρο μας κάτω από την Ακρόπολη, κοινωνοί και συνοδοιπόροι στην αδιάκοπη προσπάθειά μας είναι οι γονείς, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά στις δράσεις μας και διαδραματίζουν τον δικό τους σημαντικό ρόλο στην βιωματική μουσική διαδρομή των παιδιών τους.