Στιγμιότυπα Εργαστηρίου – Ενότητα 1

 Στιγμιότυπα Εργαστηρίου – Ενότητα 2

Η Γιορτή του Εργαστηρίου σε ιστιοφόρο – Καλοκαίρι 2012