ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για τη σχολική χρονιά 2016-2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

• Το Προπαρασκευαστικό Τμήμα Βιωματικής Μουσικής λειτουργεί
κάθε Σάββατο πρωί: 10.00 – 11.00 για ηλικίες 3-4 ετών

• Το 1ο Τμήμα κάθε Σάββατο στις: 11.30-12.30, για ηλικίες 4-5 ετών
• Το 2ο Τμήμα κάθε Σάββατο στις: 13.00–14.00, για ηλικίες 5-6 ετών

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

*Το Τμήμα Κρουστών έχει συναντήσεις κάθε Παρασκευή: 4:40μ.μ- 5:20μ.μ

* Ομάδα Τραγουδιού για παιδιά ηλικίας 6-7 ετών
κάθε Παρασκευή απόγευμα στις 17.30 – 18.30 .

* ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ Χορωδίας ενηλίκων, γονιών και φίλων του Κέντρου μας, με έναρξη
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 και κάθε Παρασκευή 19:30- 20:30